Lezen voor de Lijst

Ouders

 | Leesniveaus

   

Leesniveaus

De niveaus
Een leesniveau is een stadium in de literaire wikkeling van jongeren. Net zoals het basisonderwijs werkt met AVI-niveaus (voor technisch lezen) en CLIB (begrijpend lezen) kun je ook niveaus onderscheiden voor de mate waarin een leerling een literaire tekst kan lezen, begrijpen en interpreteren. Een jongere die weinig leest, moet je over de streep trekken en laten ontdekken dat lezen leuk kan zijn. Dat doe je door hem boeken te geven die aansluiten bij zijn belevingswereld en interesses. Als die bodem is gelegd, daagt de docent de leerling uit om telkens een niveau hoger te gaan. De meesten lezers kiezen genres en schrijvers die ze al kennen en waarderen. Om hun literaire ontwikkeling te bevorderen stimuleren leraren hun leerlingen om net buiten hun comfortzone te treden. Jongeren maken kennis met verschillende genres en onderwerpen, leren de eigen leesvoorkeuren kennen, ontdekken dat verhalen een ‘diepere betekenis’ kunnen hebben en krijgen oog voor de literaire vorm.
Voor 12-15 jaar zijn er vijf leesniveaus (van beginnend lezen tot analyserend lezen) en voor 15-18 jaar zes (van belevend lezen tot academisch lezen).

Welk niveau heeft mijn kind?
Op de ene school bepaalt de docent het leesniveau van leerlingen, op de andere doen leerlingen dat, met hulp van de docent, zelf. Bij Docenten Nederlands 12-15 jaar en Docenten Nederlands 15-18 jaar vind je een uitgebreide beschrijving van de leerlingkenmerken en boekkenmerken per leesniveau. De vuistregel is dat leerlingen uit de eerste drie klassen gebruik maken van de titellijst voor 12-15 jaar en leerlingen uit de bovenbouw de titellijst voor 15-18 jaar.

Lees de kenmerken eens samen door en laat je zoon of dochter kiezen in welk niveau hij of zij zich het meest herkent. Misschien twijfelen jullie tussen twee niveaus. De ervaring leert dat  jongeren zichzelf vaker over- dan onderschatten. Daarom raden we leerlingen aan om te beginnen met een boek op het laagste van deze twee niveaus. Is dat veel te gemakkelijk? Dan kan je kind natuurlijk een niveau hoger uitproberen.
Natuurlijk is het lezen van makkelijke boeken eenvoudiger en minder werk. Maar om beter te worden in literair lezen is het goed om telkens een stapje verder te gaan. De docent op school kan daar zeker bij helpen.