Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands - Informatie

   

Achtergrondinformatie

Een didactische aanpak
Lezenvoordelijst is een didactische aanpak voor het fictie- en literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. De kerngedachte is dat je de literaire competenties van leerlingen kunt ontwikkelen door hen boeken te laten lezen die aansluiten bij hun leesniveau en hen stimuleert telkens een niveau hoger te gaan lezen. Je vindt hier achtergrondinformatie over de didactiek, de titellijsten, het werken met leesniveaus en opdrachten en praktijkvoorbeelden.