Lezen voor de Lijst

   

Titelpagina's op Jeugdbibliotheek

Inhoud titelpagina's
Elke titel een eigen pagina. Deze zijn te vinden op Jeugdbibliotheek.nl/lvdl.
Leerlingen zoeken direct vanuit de Jeugdbibliotheek. Professionals werken vanuit Lezenvoordelijst.nl en worden voor de titelpagina's vanuit de titeloverzichten doorverwezen naar de Jeugdbibliotheek.
Op de titelpagina's vinden leerlingen informatie over inhoud, links naar leesfragmenten, filmpjes met boektrailers en link naar auteursinformatie. De meeste boeken bevatten ook didactische aanwijzingen:

 • Leesaanwijzingen: wat maakt dit boek leuk, interessant of uitdagend? Met tips over hoe de leerling om kan gaan met dingen die het boek lastig zouden kunnen maken, zoals perspectiefwisselingen of tijdsprongen.
 • Om over na te denken: vragen die het verhaal oproept, bijvoorbeeld: Wat is belangrijker: geloof of liefde? Over deze vragen kun je leerlingen samen laten discussiëren of laten reflecteren in hun boekverslag.
 • Opdrachten bij het boek op drie niveaus (eentje op het niveau van het boek en twee op het naast onder- en bovenliggende niveau).
 • Suggesties voor verwante titels

Digitaal lezen & luisteren
Op de titelpagina kunnen leerlingen zien of een boek bij de bibliotheek ook beschikbaar is als e-book of luisterboek. Ze kunnen met hun lidmaatschap van de lokale bibliotheek gratis gebruikmaken van deze landelijke dienstverlening. Lees hier meer over bij digitaal lezen en luisteren.

Leerlingen met een leesbeperking, zoals dyslexie, kunnen voor een aantal titels gebruikmaken van het aanbod van Passend lezen. Met een apart lidmaatschap kunnen zij bij de bibliotheek gesproken boeken en karaokeboeken lenen. Bij karaokeboeken wordt de tekst voorgelezen, terwijl de leerling tegelijkertijd mee kan lezen via een karaokebalkje.

Docenteninformatie per titel
Behalve een leerlingpagina heeft vrijwel elke titel ook een docentenpagina. Deze bevat:

 • Introductie: een korte introductie op het werk en/of de schrijver
 • Inhoud: een korte samenvatting
 • Moeilijkheid: een indicatie van de problemen en uitdagingen die leerlingen met verschillende leesniveaus tegen kunnen komen
 • Didactische en letterkundige analyse: een uitgebreide analyse van de problemen en uitdagingen leerlingen van verschillende niveaus tegen kunnen komen; deze analyse biedt inzicht in de didactische potentie van een boek
 • Links naar relevante bronnen als secundaire literatuur of lesbrieven 

 

Niveaubepaling van een boek

 • De redactie kent aan elk boek een leesniveau toe. Dat is iets anders dan bepalen of een boek goed of slecht geschreven is. Natuurlijk heeft het leesniveau wel iets te maken met het literaire gehalte van een boek, maar het zegt vooral iets over de uitdagingen die het aan lezers stelt.
 • De niveautoekenning gebeurt op basis van een uitgebreide didactische en letterkundige analyse van een boek. Daarbij onderzoekt de redactie in hoeverre aspecten als stijl, personages en literaire procedés al dan niet problematisch of uitdagend zijn voor leerlingen.
 • Ze kijkt bovendien naar de didactische ‘bandbreedte’ van een boek: een niveau 3 toekennen aan een boek betekent dat deze titel bij uitstek geschikt is voor leerlingen met dit niveau, maar ook te lezen is voor leerlingen op het niveau er direct onder (N2) of boven (N4). Op deze manier bevorderen we dat leerlingen geleidelijk een niveau hoger komen. 

Een betrouwbaar niveau aan een boek toekennen is tijdrovend en vereist ervaring. Om wildgroei te voorkomen en de betrouwbaarheid van de niveaus te waarborgen behoudt de redactie zich het alleenrecht voor om niveaus toe te kennen. In de praktijk blijkt wel dat docenten die veel werken met Lezen voor de lijst globale niveaus van boeken kunnen inschatten, bijvoorbeeld N1/N2 of N2/N3.

Lees meer over: