Lezen voor de Lijst

Ouders

 | Boeken vinden

   

Boeken vinden

Twee titellijsten
De redactie van Lezenvoordelijst heeft voor 12-15 jaar en voor 15-18 jaar twee gevarieerde titellijsten samengesteld met titels die aansluiten bij de leesniveaus. Ze geven je kind houvast bij het kiezen van een leesboek voor school. Bij de meeste boeken kan hij een fragment uit het boek lezen of een kort filmpje erover bekijken om alvast een indruk van een boek te krijgen. In de titellijsten kan hij bovendien zoeken op genre en thema. Zo kan hij een boek vinden dat past bij zijn interesses.

Hoe komt mijn kind aan boeken?
De meeste scholen hebben een mediatheek waarin veel titels te vinden zijn. Daarnaast kan je kind boeken lenen bij de openbare bibliotheek. Voor jongeren tot 18 jaar is het abonnement doorgaans gratis. 

Digitaal lezen & luisteren
Op de titelpagina kunnen leerlingen zien of een boek bij de bibliotheek ook beschikbaar is als e-book of luisterboek. Ze kunnen met hun lidmaatschap van de lokale bibliotheek gratis gebruikmaken van deze landelijke dienstverlening. De e-books en luisterboeken zijn te lenen via de online Bibliotheek. De e-books en luisterboeken zijn te lenen via de online Bibliotheek-app.

Mag mijn kind zelf weten wat hij leest?
In zijn vrije tijd mag je kind natuurlijk helemaal zelf weten wat hij leest. Op school bepaalt uiteindelijk de docent Nederlands wat leerlingen wel of niet mogen lezen. Veel scholen werken al met Lezenvoordelijst en dat betekent dat de boeken uit onze lijsten vaak toegestaan zijn. Maar we raden leerlingen aan om altijd even bij de docent na te vragen of ze een boek mogen lezen. Of dat nu een boek uit onze lijsten is of een ander boek. 

Speciale voorzieningen voor moeilijke lezers
Speciaal voor jongeren die nog moeite hebben met technisch of begrijpend lezen, staan er in de titellijst voor 12-15 jaar boeken van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Dit zijn dunne boekjes in eenvoudige taal over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren; soms zijn het bewerkingen van beroemde verhalen.

Leerlingen met een leesbeperking, zoals dyslexie, kunnen voor een aantal titels gebruikmaken van het aanbod van Passend lezen. Met een apart lidmaatschap kunnen zij bij de bibliotheek gesproken boeken en karaokeboeken lenen. Bij karaokeboeken wordt de tekst voorgelezen, terwijl de leerling tegelijkertijd mee kan lezen via een karaokebalkje.