Lezen voor de Lijst

Ouders

 | Waarom boeken lezen

   

Waarom boeken lezen?

Waarom moet mijn kind boeken lezen?
Het lezen van boeken is onderdeel van de wettelijke kerndoelen voor Nederlands en van de eindexameneisen havo/vwo. In het vmbo en de onderbouw van havo/vwo staan kennismaking met boeken en leesplezier voorop. In de bovenbouw van havo/vwo draait het om literatuurgeschiedenis en de leeslijst. Havisten moeten acht boeken lezen en vwo'ers twaalf.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen door het lezen van boeken beter worden in taal. Leerlingen die veel lezen, zijn beter in spellen en begrijpend lezen en hebben een grotere woordenschat. Vaardigheden waar ze bij alle vakken profijt van hebben. Het is zelfs aangetoond dat leerlingen die veel lezen succesvoller zijn in het hoger onderwijs dan leerlingen die niet of weinig lezen. Bovendien leren ze door het lezen van verhalen om zich beter te verplaatsen in andere mensen.

Literatuur leren lezen
Literatuur lezen, begrijpen en interpreteren kun je leren. Dat is het uitgangspunt van Lezenvoordelijst. Deze didactische aanpak voor het fictie- en literatuuronderwijs bij het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs is ontwikkeld door de Groningse vakdidacticus Theo Witte. Het vermogen om literatuur te lezen, ook wel literaire competentie genoemd, is niet aangeboren, maar moet je stapsgewijs ontwikkelen. Net zoals een kind op de basisschool eerst de letters moet leren kennen voordat hij woordjes kan lezen, zo kun je een middelbare scholier niet zomaar een roman van Harry Mulisch in handen geven.
Het geheim van goed literatuuronderwijs is om jongeren boeken te laten lezen die bij hun niveau aansluiten. Als jouw kind een boek leest dat veel te moeilijk voor hem is, zal hij ontmoedigd raken en uiteindelijk afhaken. Omgekeerd gaat je kind zich vervelen als hij veel te makkelijke boeken leest. Daarom werkt Lezenvoordelijst met leesniveaus.