Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 12-15

 | Leesniveaus

Niveau Start: beginnend lezen

Leerlingkenmerken

 • leest omdat het moet
 • heeft weinig (positieve) leeservaringen
 • heeft een laag leestempo
 • moet door anderen worden gestimuleerd om te lezen
 • leest het liefst over eigen leefwereld en leeftijdgenoten

Doelen

 • beginnend leren lezen
 • gemotiveerd raken om te lezen

Boekkenmerken

 • dun, ruime bladspiegel, korte hoofdstukken
 • eenvoudige woorden, korte zinnen, veel dialoog, eenvoudige opbouw
 • pakkend begin en een gesloten einde
 • gaat over bekende onderwerpen, zoals pesten en verliefdheid
 • veel actie en drama
 • hoofdpersoon staat dicht bij de lezer

Niveau 1: belevend lezen

Leerlingkenmerken

 • leest om zich te vermaken
 • heeft een beetje leeservaring met één of twee genres
 • heeft sterke behoefte aan tips, neemt geen risico
 • is geïnteresseerd in eigen leefwereld en belevenissen van leeftijdgenoten; ook interesse in fantasiewereld

Doelen

 • belevend leren lezen
 • kennismaken met nieuwe genres, schrijvers, onderwerpen

Boekkenmerken

 • eenvoudige opbouw, wisselingen (tijd, personage, plaats) zijn duidelijk aangegeven
 • alledaags en eenvoudig taalgebruik, korte zinnen en veel dialoog
 • aandacht voor emoties, maar weinig beschrijvingen van gedachten
 • veel actie en drama, bevredigend einde
 • sympathieke, kwetsbare hoofdpersoon

Niveau 2: verkennend/ontdekkend lezen

Leerlingkenmerken

 • leest om eigen wereld te verkennen
 • is (redelijk) gemotiveerd om boeken te lezen, wil wel eens een ander genre proberen
 • is nieuwsgierig naar jongeren die al wat ouder zijn
 • kan zich verplaatsen in verschillende situaties en personages

 

Doelen

 • verkennend/ontdekkend leren lezen
 • kennis over zichzelf en de eigen leefwereld verbreden door te lezen

Boekkenmerken

 • gevarieerd taalgebruik, soms lange zinnen
 • redelijk eenvoudige opbouw; wisselingen (tijd, perspectief, plaats) zijn soms niet duidelijk - aangegeven
 • haalt lezer uit zijn direct herkenbare wereld, verlegt grenzen
 • naast actie en drama ook psychologische spanning
 • hoofdpersoon is fase verder in zijn leven dan de leerling
 • personages en relaties maken duidelijke ontwikkeling door

Niveau 3: reflecterend lezen

Leerlingkenmerken

 • leest om aan het denken te worden gezet
 • is een goed gemotiveerde lezer
 • is geïnteresseerd in sociaal-maatschappelijke, psychologische en soms ook filosofische onderwerpen
 • gebruikt boeken om de wereld en het leven verder te ontdekken

 

Doelen

 • reflecterend leren lezen
 • kennis over de wereld en het leven verbreden door te lezen

Boekkenmerken

 • taalgebruik kan veeleisend zijn
 • wisselingen (tijd, perspectief, plaats) zijn niet per se gemarkeerd; veel 'open plekken'
 • morele, maatschappelijke en psychologische kwesties worden genuanceerd uitgewerkt en roepen discussie op
 • veel beschrijvingen van ruimte, gedachten, en gevoelens
 • vaak meer dan één verhaallijn en een diepere betekenislaag
 • gevoelens en gedachten van de hoofdpersoon zijn tamelijk complex en staan ver van de leerling af

Niveau 4 (v/h 3+): analyserend/verdiepend lezen

Leerlingkenmerken

 • leest om zichzelf intellectueel uit te dagen
 • leest veel en gevarieerd, en op een relatief hoog niveau
 • zoekt 'moeilijke' onderwerpen op; wil in nieuwe werelden doordringen en die begrijpen
 • heeft oog en waardering voor de vorm
 • kan een boek kritisch lezen en reflecteert graag, gaat makkelijk gesprek 'op niveau' aan over het boek

Doelen

 • analyserend leren lezen
 • kritisch reflecteren op vorm en inhoud

Boekkenmerken

 • vormgeving en structuur vormen een extra uitdaging
 • rijk, meerduidig taalgebruik dat beroep doet op ruime woordenschat en het vermogen 'tussen de regels door te lezen'
 • meerdere complexe verhaallijnen en betekenislagen
 • denkwereld en wereldbeeld van de personages zijn complex en vragen een groot inlevingsvermogen