Nederlands - 15 t/m 19 jaar

Het woeden der gehele wereld - Hart, Maarten 'tNiveau 3

Het woeden der gehele wereld

Auteur:Hart, Maarten 't
Jaar uitgave:1993
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:311
Genre:literaire thriller, misdaadroman, psychologische roman
Tags:geloof, jeugdervaringen, misdaad, muziek, zoektocht
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 1994 bekroond met De Gouden Strop. Verfilmd in 2006 door Guido Pieters.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2017.

 

Over de auteur

Maarten 't Hart (1944) is bioloog en schrijver. In 1978 brak hij door naar het grote publiek met de roman Een vlucht regenwulpen. Na een jaar waren er al honderdduizend exemplaren verkocht; naar Nederlandse begrippen is dat een onvoorstelbaar groot aantal. Deze roman werd verfilmd door Ate de Jong met in de hoofdrol Jeroen Krabbé.
Sindsdien geniet zijn werk enorme belangstelling. Niet alleen zijn romans en zijn verhalenbundels worden goed verkocht, ook zijn essaybundels gaan grif over de toonbank. Met de verschijning van de roman Het woeden der gehele wereld zag de tweemiljoenste 'Maarten 't Hart' het licht. Deze roman werd bekroond met De Gouden Strop (prijs voor het spannendste boek) en ontving ook in Zweden zo'n prijs.
Maarten 't Hart verschijnt vrij regelmatig op de televisie. Hij is een graag geziene gast in praatprogramma's omdat hij boeiend kan vertellen over onder andere zijn werk, de natuur, de rol van de vrouw en de belangrijke rol die klassieke muziek en zijn christelijke opvoeding in zijn leven spelen.

Inhoud

In mei 1940 vertrekt de haringlogger van schipper Willem Vroombout met zeven vluchtelingen vanuit een stadje aan de Nieuwe Waterweg op weg naar Harwich. Op 22 december 1956 wordt er in het stadje een moord gepleegd op agent Arend Vroombout, die destijds meevoer op de logger van zijn oudere broer.
Wat hebben deze gebeurtenissen met elkaar te maken? Waarom wordt Arend Vroombout vermoord? Dat vraagt Alexander Goudveyl, de twaalfjarige jongen achter wiens rug (letterlijk) de moord gepleegd wordt, zich af. En daarnaast: had de moordenaar het niet eigenlijk op Alexander zelf gemunt? En wat als dat zo is?
De vragen over de moord houden Alexander, die ervan droomt componist te worden, zijn leven lang bezig. 

Leesaanwijzingen

Het boek is goed leesbaar, ondanks een paar tijdsprongen en verwijzingen naar de klassieke muziek. Het kan zijn dat je niet meteen een verband ziet tussen de proloog en de rest van het verhaal. Als je gewoon doorleest, wordt dat vanzelf duidelijk.

Om over na te denken

Is het nodig om je hele leven te laten bepalen door een voorval uit je jeugd?
Is het leven inderdaad zoiets simpels als een van de personages aan het eind van het boek beweert?
Wat is de rol van het lot in het leven?

Waardering

'Het is een boek waar veel vragen in zitten, waar je na het lezen nog geen echt antwoord op hebt, dat maakt het een goed boek. (…) Door al die vragen en mogelijke antwoorden zit er veel spanning in het boek. (…) De antwoorden die op het laatst het meest logisch lijken te zijn, waren dat in het begin niet. Dat vind ik leuk.'
Léony, 4 havo, op: scholieren.com

'Doordat dit boek een verhaal vertelt met als dekmantel de moord, wordt het wat interessanter om te lezen. Het was daardoor ook iets anders dan ik verwacht had. (…) Ik vind het boek aangrijpend, omdat het toch best heftig is wat Alexander meemaakt.'
Viola, 5 havo, op: scholieren.com

'Ik vind het een saai boek. Het gaat de hele tijd over de moord, maar de oplossing komt opeens in een stroomversnelling in het laatste hoofdstuk. Het gaat meer over Alexander zijn gevoelens en hoe hij met de moord omgaat. Ik vind wel dat het een heel onverwachte oplossing heeft. Dat vond ik leuk, maar alleen het einde boeide me.'
Sophie, 4 vwo, op: scholieren.com

Meer weten?

maartenthart.nl | veel informatie over 't Harts leven en werk, filmpjes en leuke weetjes

Geschreven door:

Els van der Geest

Suggesties


Het woeden der gehele wereld - Hart, Maarten 'tNiveau 3

Het woeden der gehele wereld

Auteur:Hart, Maarten 't
Jaar uitgave:1993
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:311
Genre:literaire thriller, misdaadroman, psychologische roman
Tags:geloof, jeugdervaringen, misdaad, muziek, zoektocht
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 1994 bekroond met De Gouden Strop. Verfilmd in 2006 door Guido Pieters.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2017.

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Het woeden der gehele wereld - Hart, Maarten 'tNiveau 3

Het woeden der gehele wereld

Auteur:Hart, Maarten 't
Jaar uitgave:1993
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:311
Genre:literaire thriller, misdaadroman, psychologische roman
Tags:geloof, jeugdervaringen, misdaad, muziek, zoektocht
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 1994 bekroond met De Gouden Strop. Verfilmd in 2006 door Guido Pieters.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2017.

 

Opdrachten

BoekHart, Maarten 't, Het woeden der gehele wereld
NummerN2/1
Niveau2
Studielast2 slu
Werkvormdrietal
Focusgebeurtenissen
Je leert

refclecteren op de vraag welke gebeurtenissen belangrijker zijn dan andere.

Opdracht
Jullie gaan 'stills' maken van de vier belangrijkste gebeurtenissen uit Het woeden der gehele wereld. Om op ideeën te komen kun je op Google zoeken op 'film stills'.
 1. Eerst noteren jullie alledrie individueel de vier gebeurtenissen die volgens jullie het belangrijkst zijn. Noteer ook waarom die gebeurtenis zo belangrijk is.
 2. Kies samen uit de twaalf gebeurtenissen die jullie hebben gekozen de vier belangrijkste. Probeer het eens te worden en elkaar met argumenten te overtuigen.
 3. Verbeeld deze gebeurtenissen vervolgens zo realistisch mogelijk en maak er een foto van.
 4. Print de foto's uit en beschrijf bij iedere 'still' waarom jullie juist deze situatie uitgekozen hebben.
Gemaakt doorEls van der GeestBoekHart, Maarten 't, Het woeden der gehele wereld
NummerN2/2
Niveau2
Studielast3 slu
Werkvormtweetal
Focusboek en film
Je leert

de verschillen tussen boek en film analyseren.

Opdracht
Het woeden der gehele wereld is in 2006 verfilmd door Guido Pieters.
 1. Bekijk de film en vergelijk de opbouw van de film met de opbouw van het boek. 
 2. Beschrijf de verschillen in het onderstaande schema. Behalve perspectief, personages en tijd kun je zelf nog twee andere verschillen benoemen. Noteer in de derde kolom of jullie vinden dat deze aspecten beter zijn uitgewerkt in het boek of de film.
 3. Geef samen antwoord op de vraag wat jullie beter vonden, het boek of de film?

Schema

  Boek                  Film                     Beter in boek/film, omdat ...
Perspectief        
Personages          
Tijd         
...        
...         

Gemaakt doorEls van der Geest
Het woeden der gehele wereld - Hart, Maarten 'tNiveau 3

Het woeden der gehele wereld

Auteur:Hart, Maarten 't
Jaar uitgave:1993
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:311
Genre:literaire thriller, misdaadroman, psychologische roman
Tags:geloof, jeugdervaringen, misdaad, muziek, zoektocht
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 1994 bekroond met De Gouden Strop. Verfilmd in 2006 door Guido Pieters.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2017.

 

Opdrachten

BoekHart, Maarten 't, Het woeden der gehele wereld
NummerN3/1
Niveau3
Studielast2 slu
Werkvormtweetal
Focusinhoud
Je leert

reflecteren op de inhoud van het verhaal.

Opdracht

In de jaren tachtig en negentig was de Duitse krimiserie Derrick erg populair. Derrick was een ouderwetse speurder, die zijn zaken oploste door te zoeken naar die ene verdachte die beschikte over een wapen, de gelegenheid en een motief om een moord te plegen. 
Nu Derrick met pensioen is, heeft hij eindelijk tijd om de onopgeloste zaken uit zijn lange carrière aan te pakken. In zijn archief stuit hij op het dossier over de moord op Arend Vroombout op 22 december 1956 in Maassluis. Hij besluit aan de hand van het dossier nog één poging te doen om de identiteit van de moordenaar te achterhalen. Omdat het na zo lange tijd niet meer mogelijk is om met getuigen te spreken, besluit hij een overzicht te maken van iedereen die op die fatale zaterdagmiddag aanwezig was (had kunnen zijn) op de hoek van de President Steynstraat en de Cronjéstraat toen de moord gepleegd werd. In het schema vermeldt hij per persoon motief, gelegenheid en bijzonderheden.

Schema

Verdachte   Motief Gelegenheid Bijzonderheden
Bakker Schilder Jaloezie op de pedofiele contacten. Was op 22 december brood aan het uitventen in de wijk waar de moord werd gepleegd. Wordt later niet door Alexander herkend als 'de man met de hoed en de sjaal'.
Simon      
...      
...      

 

Gemaakt doorEls van der GeestBoekHart, Maarten 't, Het woeden der gehele wereld
NummerN3/2
Niveau3
Studielast2 à 3 slu
Werkvormindividueel
Focusmening
Je leert

je mening formuleren en ondersteunen met argumenten.

Opdracht
Onder Bronnen vind je twee fragmenten van boekverslagen waar een duidelijke mening in staat.
 1. Vergelijk de mening in deze fragmenten met jouw eigen mening: onderstreep met groen de passages waarmee je het eens bent en met rood de passages waarmee je het niet eens bent.
 2. Vul onderstaande schema's in. Neem in de eerste kolom de onderstreepte passages over en noteer je eigen (tegen)argumenten in de tweede kolom.
 3. Beschrijf nu in een tekst van ongeveer 500-700 woorden jouw mening over Het woeden der gehele wereld. Je kunt fragmenten uit de twee boekverslagen als voorbeeld gebruiken.

Schema's

Eens met...                                    Jouw eigen argument                                   
   
   
  
    

 

Oneens met...                                Jouw tegenargument                                    
   
   
   
   

 

Bronnen

Fragment 1 

'De roman Het woeden der gehele wereld heeft veel verschillende reacties opgeleverd. Doeschka Meijsing (Elsevier, 11 september 1993) spreekt van "een prachtig boek". Ze vindt "de barokke overvloed" in het boek de grote kracht en prijst het taalgebruik van de personages rond de hoofdpersoon. Arnold Heumakers (De Volkskrant, 2 september 1993) daarentegen is uitgesproken negatief: hij vindt dat 't Hart vele zaken in deze roman al uitentreuren in vorig werk heeft beschreven en noemt de stijl zwak. Verder ergert hij zich mateloos aan 't Harts onbedwingbare behoefte om alles uit te leggen. Hij typeert de roman als "een ouderwetse draak".

Mijns inziens valt er voor de mening van beide personen het een en ander te zeggen. Enerzijds heb ik het boek met veel plezier gelezen: het is erg boeiend om te zien hoe Alexander beetje bij beetje achter zijn ware identiteit komt. Anderzijds heeft de roman ook zeker negatieve kanten, zoals het taalgebruik, 't Harts "uitlegmanie" en zijn schoppen tegen het protestantisme. In deze beoordeling wil ik mijn mening verder uitwerken en beargumenteren.

Allereerst wil ik ingaan op de positieve punten. Ik vind Het woeden der gehele wereld een erg spannend boek. Het verhaal is op een intrigerende wijze geschreven. Je leeft helemaal met Alexander mee en je bent erg benieuwd hoe Alexander zal reageren als hij erachter komt dat Oberstein niet de moordenaar, maar wel zijn eigen vader is. Het is leuk om de ontknoping van het boek te lezen. Het verhaal krijgt nog een heel andere wending door het feit dat Oberstein, van wie Alexander en de lezer verwachten dat hij de moordenaar is, niet geschoten blijkt te hebben.
De personages in de roman zijn goed gekozen. Je kunt je goed in de situatie inleven. Wel vind ik zijn karakters te veel clichéachtig. Haast iedereen op 't Hoofd is zwaar gereformeerd, a-cultureel, laag ontwikkeld, en dergelijke. Zulke personen zullen er na de wereldoorlog ongetwijfeld geleefd hebben, maar ik vind dat 't Hart zijn ouderlijke omgeving nu al te belachelijk/zwart heeft afgeschilderd (typisch 't Hart overigens).
Het thema van de roman vind ik goed. De gebeurtenissen die Alexander meemaakt zijn realistisch, de problemen waar hij mee kampt ook. Alexander heeft er de leeftijd voor om naar houvast, identiteit te zoeken. Jammer is het dat God hierbij aan de kant geschoven wordt als Steun en Helper.
Veel critici (vooral de a-muzikalen onder hen) vinden dat de muziek een te prominente plaats krijgt in de roman. Daar ben ik het niet mee eens, waarschijnlijk omdat ik zelf ook veel van de muziek van Bach houd (tijdens het maken van dit verslag heb ik onder andere naar de partita O Gott, du frommer Gott geluisterd). Toen ik de partita speelde op een kerkorgel begreep ik het gevoel van Alexander goed: de muziek van Bach is prachtig en kan zeker rust bieden.

Naast deze positieve punten zijn er ook duidelijk negatieve punten aan te wijzen. Zo maakt 't Hart het orthodoxe christendom en de Bijbel openlijk en verborgen belachelijk. Allerlei paradoxen worden als uiterst tegenstrijdig afgeschilderd. Heel de cultuur en de manier van leven na de Tweede Wereldoorlog wordt in het belachelijke getrokken. Verder zet hij de gereformeerden ook neer als hypocriet: vier zaken op moreel gebied die door de Bijbel worden afgekeurd (homofilie, pedofilie, seks buiten het huwelijk, incest), hebben een belangrijke plaats in de roman.
Ook over het taalgebruik valt heel wat te zeggen. Zoals gezegd in het voorgaande gebruikt 't Hart een bonte mengeling van verschillende stijlen. Ook noemen verschillende critici de stijl te ouderwets, te bombastisch, te keuvelachtig en te weinig subtiel. Hier ben ik het mee eens. Allerlei clichés zijn makkelijk aan te wijzen (het water kabbelt vredig, de regen klettert, de wind zingt, kachels gloeien). Ook maakt de schrijver zich schuldig aan stilistische fouten als contaminaties (ergens voor terughuiveren). Bovendien komen we in de dialogen woorden tegen die halverwege de jaren vijftig waarschijnlijk niet gebruikt werden, zoals op pagina 80 waar Herman uitlegt dat hij en niet zijn broer William gereformeerd zal worden: "Mijn broer vindt 't veel prettiger om hervormd te zijn en ik wil gereformeerd wel eens proberen, dus waarom zouden wij dan niet mogen switchen?"
Een negatief punt vind ik niet alleen het taalgebruik, maar ook de schrijfstijl van Maarten 't Hart. De helft van het verhaal is niet relevant voor de intrige van het boek. Vaak weidt hij uit over muziek, godsdienst, taal en omgeving. Dit maakt het boek lastig leesbaar.
Verder vind ik het boek als detective niet bijzonder goed. De plot is door de overvloedige aanwijzingen uiterst voorspelbaar. Ook is de manier waarop Alexander te weten denkt te komen wie de moordenaar is, niet realistisch. Het is allemaal wel heel toevallig hoe hij in contact komt met de verschillende betrokkenen.

Rest mij nog het eindoordeel over het boek. Ondanks de vele negatieve punten heb ik tijdens het lezen van het boek veel plezier beleefd. Wanneer je niet tegen 't Harts geloofsbenadering kunt, kan ik het niet aanbevelen het boek te lezen. Wanneer je dit echter weet te relativeren, is Het woeden der gehele wereld een aanrader om een keer - zij het uiterst kritisch - te lezen.'
Jaap-Jan, 6vwo, op: scholieren.com

Fragment 2

'In het begin had ik wel wat moeite met het lezen van het boek. Ik kwam moeilijk door de eerste hoofdstukken, misschien omdat je dan nog niet zo goed weet waar het boek nou eigenlijk over gaat. Ook moest ik aan de stijl wennen. Ik vind de schrijfstijl die Maarten 't Hart gebruikt niet zo fijn. Het komt heel ouderwets over. Er worden verschillende termen gebruikt uit die tijd die ik niet zo goed begrijp. Ook vond ik de bladzijdes lange beschrijvingen van bepaalde klassieke stukken niet echt interessant. Je weet dan niet zo goed wat je je daarbij voor moet stellen. 

Ik begrijp het boek nu beter, nadat ik alles nog eens goed op een rijtje had gezet. Het is een best ingewikkeld verhaal, wat ik eerst niet zo goed begreep. Mijn mening van het boek is daardoor ook iets beter geworden.

Ik denk dat de schrijver wil vertellen dat deze gebeurtenissen ook in het echt kunnen voorkomen en dat de wereld vrij klein is. In het boek heeft bijna iedereen wel iets met elkaar te maken en ik denk dat dit in het echt ook zo is. Er wonen miljarden mensen op de wereld en tóch kom je bijvoorbeeld in Amerika iemand tegen die bij je broer op school heeft gezeten.
Ik heb wel van dit boek geleerd. Met name het verschil tussen een detective zoals Baantjer en deze. Dit boek is niet zomaar een standaard detective. Er speelde nog veel meer mee en er waren niet zo veel typetjes zoals in Baantjer. Dus deze literaire detective is een heel verschil met de lectuur.

Ik vind het boek moeilijk, omdat er een ingewikkelde achtergrond in meespeelt. Niet alleen gaat het boek over een moord die opgelost moet worden, maar er is nog veel meer aan de hand. Eigenlijk is de moord een soort dekmantel voor het familiedrama dat hierachter schuilt.
Ook vind ik het taalgebruik moeilijk, omdat er veel termen of uitdrukkingen worden gebruikt die vreemd voor mij zijn (bijvoorbeeld: "En zo'n spannetje zette dan vervolgens rap een half dozijn wurmen of aposteltjes op de wereld"). Nou snap ik wel wat er staat, maar soms moest ik het nog wel een keer overlezen om het helemaal goed te begrijpen.

Ik vind het boek verrassend, omdat ik een heel andere verwachting had in het begin. Ik verwachtte een stereotiep detectiveverhaal, maar er gebeurde nog veel meer dan ik had verwacht. Er wordt niet alleen een moord opgelost, maar er zitten ook nog andere verhaallijnen in en er schuilt nog veel meer achter. Ook bestaat het boek niet alleen uit typetjes zoals bij Baantjer. De personages hebben allemaal een eigen origineel karakter.

Ik vind het boek aangrijpend, omdat het toch best heftig is wat Alexander meemaakt. Hij maakt niet alleen een moord mee (wat niet iedereen meemaakt), maar hij komt er ook achter dat zijn ouders niet zijn echte ouders zijn, maar dat Oberstein zijn echte vader is.' 
Viola, 5 havo, op: scholieren.com
Gemaakt doorEls van der Geest
Het woeden der gehele wereld - Hart, Maarten 'tNiveau 3

Het woeden der gehele wereld

Auteur:Hart, Maarten 't
Jaar uitgave:1993
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:311
Genre:literaire thriller, misdaadroman, psychologische roman
Tags:geloof, jeugdervaringen, misdaad, muziek, zoektocht
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 1994 bekroond met De Gouden Strop. Verfilmd in 2006 door Guido Pieters.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2017.

 

Opdrachten

BoekHart, Maarten 't, Het woeden der gehele wereld
NummerN4/1
Niveau4
Studielast2 slu
Werkvormindividueel
Focusmotto, motieven
Je leert

betekenis toekennen aan de hand van motto en motieven.

Opdracht
 1. Noteer het motto van Het woeden der gehele wereld, en lees bron 1.
 2. Het motto komt ook als verhaalmotief (zie Literaire theorie) in de roman voor. Noteer de passages waarin naar het motto wordt verwezen.
 3. Noteer nog enkele andere verhaalmotieven die je zijn opgevallen.
 4. Naar welk(e) abstract(e) motief(ven) zouden de verhaalmotieven en het motto kunnen verwijzen?
 5. Welk grondmotief (of thema) kun je formuleren, rekening houdend met je antwoorden op vraag 2 en 3?
 6. Schrijf ten slotte een steekhoudende interpretatie van Het woeden der gehele wereld, waarin je je antwoorden op vraag 2, 3 en 4 verwerkt. Gebruik 400 tot 500 woorden.
(Literaire)theorie
Verhaalmotieven zijn concrete motieven. Dat wil zeggen dat ze zichtbaar zijn in de oppervlakte van het verhaal; ze staan letterlijk in de tekst. Verhaalmotieven verwijzen vaak naar abstracte motieven. Door de verhaalmotieven met elkaar in vervband te brengen, zoek je naar een overkoepelende abstracte term die zo veel mogelijk de lading dekt. Ten slotte kun je vaak een grondmotief van een roman formuleren, door de verschillende motieven met elkaar in verband te brengen. Een grondmotief formuleer je als één zin, waarbij je op een abstract niveau zegt welke visie de tekst verwoordt.

Naar: Joke van Balen e.a., Basisboek Literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-114.
Bronnen
 1. Exodus 4, vers 24-26, op: bijbelencultuur.nl
Gemaakt doorEls van der GeestBoekHart, Maarten 't, Het woeden der gehele wereld
NummerN4/2
Niveau4
Studielast4 slu
Werkvormtweetal
Focusintertekstualiteit
Je leert

een intertekst herkennen.

Opdracht

In Het woeden der gehele wereld wordt vaak verwezen naar andere teksten, onder andere naar Bijbelteksten en teksten van muziekstukken. Dit verschijnsel wordt in de literatuurwetenschap aangeduid met 'intertekstualiteit'.
Een van de interteksten in Het woeden der gehele wereld is Mozarts opera Le nozze di Figaro (de bruiloft van Figaro).

'En ik dacht ook: "Dit is toch te gek voor woorden, dit is absolute, complete, volledige waanzin, zulke dingen kunnen in opera's gebeuren, in Le nozze di Figaro, maar toch niet in werkelijkheid? Goed, God zoekt ons te doden, maar zo'n slechte smaak kan Hij toch niet hebben?"' (deel 3, 'Sirius')

In deze opdracht ga je op zoek naar overeenkomsten tussen Het woeden der gehele wereld en Le nozze di Figaro.

 1. Herlees de betreffende passage uit deel 3. Welke gedachte roept deze respons op in Alexander? Wat is er precies te gek voor woorden? Verwijs in je antwoord naar Oberstein en Alexanders ouders.
 2. Bron 1 is een synopsis van Le nozze di Figaro. Een synopsis is een samenvatting van een opera, waarin de verwikkelingen centraal staan. Zonder synopsis is het verhaal van veel opera's moeilijk te volgen. Welke overeenkomsten zie je tussen Le nozze di Figaro en Het woeden der gehele wereld?
 3. Schrijf nu zelf een synopsis van Het woeden der gehele wereld. Ga net zo te werk als men in bron 1 heeft gedaan.
 4. Alexander vindt opera's getuigen van slechte smaak. Waarom?
 5. Vind je dat Alexanders mening over opera's overdraagbaar is op Het woeden der gehele wereld? Kun je, met andere woorden, stellen dat wat Alexander van opera's vindt, ook geldt voor de roman? Licht je antwoord duidelijk toe. 
Bronnen
 1. operaballet.nl | synopsis Le nozze di Figaro
Gemaakt doorEls van der Geest | Marlies Schouwstra
Het woeden der gehele wereld - Hart, Maarten 'tNiveau 3

Het woeden der gehele wereld

Auteur:Hart, Maarten 't
Jaar uitgave:1993
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:311
Genre:literaire thriller, misdaadroman, psychologische roman
Tags:geloof, jeugdervaringen, misdaad, muziek, zoektocht
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 1994 bekroond met De Gouden Strop. Verfilmd in 2006 door Guido Pieters.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2017.

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Het woeden der gehele wereld - Hart, Maarten 'tNiveau 3

Het woeden der gehele wereld

Auteur:Hart, Maarten 't
Jaar uitgave:1993
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:311
Genre:literaire thriller, misdaadroman, psychologische roman
Tags:geloof, jeugdervaringen, misdaad, muziek, zoektocht
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 1994 bekroond met De Gouden Strop. Verfilmd in 2006 door Guido Pieters.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2017.

 

Opdrachten

Er zijn geen opdrachten gevonden voor dit niveau.
Het woeden der gehele wereld - Hart, Maarten 'tNiveau 3

Het woeden der gehele wereld

Auteur:Hart, Maarten 't
Jaar uitgave:1993
Uitgeverij:De Arbeiderspers
Plaats:Amsterdam
Aantal pagina's:311
Genre:literaire thriller, misdaadroman, psychologische roman
Tags:geloof, jeugdervaringen, misdaad, muziek, zoektocht
 
Leerlingen
Docenten
  Zet in mijn boekenkast

Ook als e-book en op Daisy-rom.
In 1994 bekroond met De Gouden Strop. Verfilmd in 2006 door Guido Pieters.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2017.

 

Introductie

Maarten 't Hart (1944) heeft sinds de publicatie van zijn eerste roman Stenen voor een ransuil in 1971 vele romans en verhalenbundels gepubliceerd. Daarnaast publiceert hij essays en zijn er regelmatig bijdragen van hem in kranten en tijdschriften te vinden.
Als bioloog publiceerde hij ook over zijn wetenschappelijk onderzoek. Heel bekend werd hij met Een vlucht regenwulpen uit 1978, dat verfilmd werd door Ate de Jong. In zijn werk zijn vaak elementen terug te vinden die in zijn eigen leven ook een rol speelden of spelen: zijn gereformeerde verleden in Maassluis, zijn werk als bioloog en zijn liefde voor de klassieke muziek (met name Bach en Mozart).
Maarten 't Hart is een echte verteller, die zijn personages met humor weet neer te zetten. Critici verwijten hem nogal eens dat hij weinig vernieuwend is. Het vertellende karakter spreekt echter een grote groep lezers aan.
In 1975 kreeg hij voor zijn verhalenbundel Het vrome volk de Multatuliprijs, in 1978 de Jan Greshoffprijs voor zijn essaybundel De som van misverstanden. Zijn werk is in vele talen vertaald.

Inhoud

Het boek vertelt het verhaal van Alexander Goudveyl, die opgroeit in een niet nader genoemd stadje aan de Nieuwe Waterweg. In 1956, als hij twaalf jaar oud is, wordt er achter zijn rug een moord gepleegd op de politieagent Vroombout.  Die moord gaat terug op een authentiek voorval: in 1956, pal voor Kerstmis, werd in Maassluis tijdens een groots opgezette evangelisatiecampagne op klaarlichte dag een politieagent doodgeschoten.
De vraag of de moordenaar het eigenlijk op hem gemunt had en waarom, loopt als een rode draad door het leven van Alexander, die ervan droomt componist te worden. En wat heeft de moord te maken met de haringlogger die op 7 mei 1940 vanuit de haven naar Engeland vertrok?
Gedurende het verhaal krijgt Alexander aanwijzingen over de door hem verdachte personen. Wie de moord heeft gepleegd, wordt niet met zoveel woorden gezegd. Echter, de oplettende lezer kan er zeker achter komen met behulp van de aanwijzingen in het verhaal.

Moeilijkheid

Voor de N2-lezer kan de overgang tussen proloog en het eigenlijke verhaal verwarring opleveren en de motivatie om door te lezen hinderen. Ook het wat open einde - wie de dader is, wordt niet zonder meer duidelijk - kan voor de minder ervaren lezer, die moeite heeft de aanwijzingen te combineren, voor een kater na afloop zorgen.
Voor de N3-lezer is
Het woeden der gehele wereld een goed leesbaar boek. Het taalgebruik is niet ingewikkeld. De uitdaging zit hem in het zelf achterhalen van de dader van de moord aan de hand van de aanwijzingen. Ook het construeren van de thematische laag door het combineren van titel, motto en motieven in het verhaal doet een beroep op het analyserend en interpreterend vermogen van de lezer. Een N4-lezer zal hier beduidend beter mee uit de voeten kunnen dan een N3-lezer.
De N4-lezer zal weinig moeite hebben met het lezen van het verhaal. Daarnaast kan hij plezier beleven aan het beroep dat gedaan wordt op zijn analyserend en interpreterend vermogen. Het boek heeft de lezer die op zoek is naar emotionele diepgang echter niet veel te bieden.

Didactische en letterkundige analyse

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | Complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid Als de lezer bereid is om een boek van ruim 300 pagina's ter hand te nemen, is er geen probleem.
   Interesses
Het woeden der gehele wereld zal in de eerste plaats lezers aanspreken die op zoek zijn naar spanning: wie heeft de moord gepleegd?
  Algemene kennis
De tekst is zonder veel algemene kennis te volgen. Enige kennis van de Tweede Wereldoorlog helpt om de proloog beter te kunnen plaatsen.
  Specifieke literaire en culturele kennis
Specifieke literaire kennis is niet nodig om het verhaal te kunnen volgen. Kennis van het christelijk geloof en kennis van klassieke muziek zijn van nut om het boek en de thematiek beter te doorgronden. Vooral hierin ligt de uitdaging voor de N4-lezer, die op zoek is naar interne verbanden. De verwijzingen naar het christelijk geloof en de klassieke muziek kunnen de horizon van de N3-lezer verbreden. Het ontbreken van die kennis is echter geen belemmering om het boek te kunnen waarderen.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire
Het taalgebruik is een mengeling van alledaags taalgebruik en aan de Bijbel ontleend woordgebruik. Het is over het algemeen voor de gemiddelde lezer geen probleem. Wel kunnen de citaten uit het Duits en Frans, evenals de muzikale termen waaraan regelmatig gerefereerd wordt, lastig zijn.
  Zinsconstructies
De zinsbouw is eenvoudig.
  Stijl De verteltoon is luchtig. Veel dialogen.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters
De hoofdpersoon is een round character. De personen om hem heen worden vooral als typen beschreven. Echt meeleven met de hoofdpersoon doe je als lezer niet, omdat er niet veel emotionele diepgang is.
  Aantal karakters
Naast de hoofdpersoon wordt het verhaal bevolkt door een redelijk aantal personages. Voor de N2-lezer kan dit verwarrend zijn.
   Ontwikkeling van karakters
Na de proloog zullen er wat vragen zijn over de rol van de personages daarin. In deel 2 wordt de verhouding tussen de hoofdpersoon en de overige personages steeds duidelijk beschreven door de ik-persoon. In het 3e deel blijkt de oplossing van het raadsel van de moord in de verhouding tussen de verschillende personages in het verleden te liggen.
En passant wordt ook nog de werkelijke afkomst van de hoofdpersoon onthuld. Wil de lezer dat alles goed kunnen begrijpen, dan is oog voor detail van belang. Voor de N2-lezer en wellicht ook voor de N3-lezer zijn waarschijnlijk niet alle raadsels opgelost aan het eind van het verhaal. Voor de N4-lezer zijn de puzzelstukjes op hun plaats gevallen.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning
Er komt weinig actie voor in het boek. Dat wil niet zeggen dat het boek niet spannend is. De spanning wordt echter bepaald door de gedachten en de zoektocht van de hoofdpersoon en niet door bloedstollende actie. De N2-lezer zal dat ervaren als een teleurstelling. Voor de N3- en N4-lezer wordt het ontbreken van actie echter ruimschoots gecompenseerd door de psychologische spanning die de zoektocht van de hoofdpersoon oproept.
   Chronologie
Het verhaal begint met een proloog die zich afspeelt in 1940. Deel 2 bestaat uit één grote flashback, die de jeugd van de hoofdpersoon vanaf begin jaren vijftig tot en met zijn huwelijk beschrijft. Tussen deel 2 en 3 zit een tijdsprong van een (onbekend) aantal jaar, de hoofdpersoon is inmiddels al een tijd getrouwd. Voor een N2-lezer is dit misschien moeilijk te overzien. Geen probleem voor N3 en N4.
   Verhaallijn(en)
Het verhaal is opgebouwd uit twee verhaallijnen. De afstandelijk vertelde geschiedenis over de logger uit de proloog en het levensverhaal van de hoofdpersoon Alexander Goudveyl, die vanaf 1956 geplaagd wordt door de vraag 'waarom God hem zocht te doden'. De ontknoping vindt plaats in deel 3.
   Perspectief
De proloog, deel 1, is geschreven in een auctoriaal perspectief. In deel 2 en 3 is sprake van een ik-perspectief. Een onervaren N2-lezer zou hierdoor het spoor bijster kunnen raken.
  Betekenis
Op elk niveau is de hamvraag: wie heeft de moord gepleegd en waarom? Voor N2-lezers en mogelijk ook een deel van de N3-lezers zal het een uitdaging zijn om de aanwijzingen in het verhaal zodanig te combineren dat de werkelijke dader aangewezen kan worden. Het handelen van Vroombout (pedofilie, verraad) zal met name bij N3-lezers (en misschien ook bij een deel van de N2-lezers) de discussie kunnen oproepen over de morele aanvaardbaarheid daarvan. Het interpreteren van het verhaal door middel van het combineren van titel, motto en de verhaalmotieven ontleend aan muziek en geloof, zal met name de N4-lezers aanspreken.

Relevante bronnen voor docenten

 
'Maarten 't Hart', op: dbnl.org

 

Geschreven door:

Els van der Geest