Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 5 | Eline Vere

Introductie

Eline Vere is het prozadebuut van Louis Couperus. De roman, oorspronkelijk als feuilleton verschenen, maakte Couperus in één klap beroemd. Het was duidelijk: hier lag zijn talent. Couperus was een geboren verteller die met een groot psychologisch inzicht en empathisch vermogen zijn romanfiguren en hun milieu tot leven wist te brengen. Na Eline Vere volgden in hoog tempo klassiekers als Noodlot, Langs lijnen van geleidelijkheid, De stille kracht en De boeken der kleine zielen. In veel van zijn werk is het noodlot een grondmotief.
Naast psychologische romans begon Couperus al vroeg ook andersoortig proza te publiceren: verhalenbundels en reisverslagen. Het totale oeuvre van Couperus wordt vaak in vier groepen verdeeld: 1. eigentijdse psychologische romans; 2. symbolische sprookjes en mythologische romans; 3. historische romans; 4. korte historische verhalen, reisimpressies en journalistieke schetsen. Op lezenvoordelijst.nl zijn naast Eline Vere ook De stille kracht (1900) en Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan... (1906) te vinden. Alledrie behoren tot de eerste groep.
Eline Vere werd in 1991 verfilmd door Harry Kümel. De roman werd in 1918 voor het eerst als toneelstuk opgevoerd; Couperus' vrouw had het boek voor toneel bewerkt. In 2007 bracht het Nationale Toneel een nieuwe bewerking, door Léon van der Sanden; Eline werd gespeeld door Maria Kraakman.

Inhoud

Let op: onderstaande tekst bevat belangrijke details over de afloop van het verhaal.
Eline Vere is na de dood van haar ouders samen met haar zusje Betsy opgevoed door een oudere tante. Betsy trouwt met de rijke Henk van Raat en na tante's dood trekt Eline bij hen in. Als het verhaal begint, woont ze er al drie jaar. Eline vult haar dagen met visites maken, zingen, lezen, samen met Betsy gasten ontvangen en naar de opera gaan. Ze geeft zich graag over aan fantasierijke bespiegelingen, die de realiteit vervangen. In de Haagse kringen vinden veel meisjes Eline kil en aanstellerig.
Otto van Erlevoort verklaart Eline zijn liefde en hij vraagt haar ten huwelijk. Hoewel Eline geen liefde voelt en eigenlijk niet weet wat ze wil, stemt ze, in een emotionele bui, toe. Een tijdje later wordt het paar uitgenodigd de zomermaanden op de Horze, het landgoed van de familie Van Erlevoort, door te brengen. Hier heeft Eline de gelukkigste tijd van haar leven.
Vincent Vere, een neef van Betsy en Eline, heeft tijdens Eline's afwezigheid bij Betsy mogen logeren. Hij is een decadente, ziekelijk nerveuze jongeman, die wel veel van de wereld gezien heeft, maar het niet ver heeft geschopt. Eline voelt zich verwant met Vincent en voert lange gesprekken met hem. Op den duur vormt Vincent een bron van spanning in huize Van Raat; Eline kiest radicaal voor haar neef, en dat leidt uiteindelijk tot een breuk met Otto en daarna met Betsy. Vanaf dan gaat het met Eline bergafwaarts: haar gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, heeft ernstig te lijden onder haar gebrek aan levenskracht.
Tegen het eind van het verhaal verschijnt er nog een nieuwe man in haar leven: Lawrence St Clare, een vriend van Vincent uit Amerika. Deze sterke persoonlijkheid probeert Eline te overtuigen van zijn levensfilosofie: ieder mens kan door een krachtige eigen wil zijn leven sturen. Ze praten veel samen, hij bekent haar zijn liefde en vraagt ten slotte haar hand. Zij aarzelt en denkt dat het al te laat is: zij kan toch niemand meer gelukkig maken? Ze zal hem over vijf maanden, als hij is teruggekeerd van een reis met Vincent naar Rusland, definitief antwoord geven. Als beiden zijn vertrokken, blijft ze eenzamer dan ooit achter. Ze eet en slaapt nauwelijks meer, verwaarloost zichzelf en heeft aanvallen van waanzin. Tijdens een hevige aanval neemt ze om te kunnen slapen een overdosis morfinedruppels. In haar doodsstrijd haalt ze Otto's portret uit het medaillon dat ze altijd draagt, en verslindt het ('O Otto! Jij was het alleen, mijn Otto, niet Vincent, niet St Clare, alleen jij... jij... Otto... o God!').
Het slothoofdstuk speelt één jaar later en vertelt hoe het met de belangrijkste, andere personages afloopt.

Moeilijkheid

Eline Vere is een mooi boek voor een ervaren lezer, vooral voor de lezer die van psychologie houdt en gevoelig is voor taal en stijl. De lezer moet geduld kunnen opbrengen - het duurt lang voordat het verhaal echt op gang komt, en het verhaal mist voor de moderne lezer soms tempo en vaart. Zinnen als 'Maar Emilie de Woude bracht haar eigenaardige, bruyante vrolijkheid mede, die haar tot schaterens toe opwond. Deze tintelende kout verlichtte haar een weinig de doffe atmosfeer der salons, waar het gas nog niet was opgestoken, waar langs de laag geplooide meubelgordijnen een schemerende somberheid binnenzonk, die de vrolijkheid van het verguldsel, van het havanna-satijn, van het vieil-or peluche der draperieën en meubels in treurige schaduwen scheen uit te wissen.' (XII, 5) mogen de sfeer en de couleur locale fraai kenmerken, ze vormen tegelijk een hindernis voor de moderne (jonge) lezer. Als de lezer bereid is zich over te geven aan de eigen dynamiek van de roman, zal hij toch gegrepen worden; dat het boek een kleine 600 pagina's telt, is dan geen probleem meer.
Het tragische lot van Eline en de wijze waarop zij het ondergaat, zullen bij de ene lezer ontroering teweegbrengen en bij de andere vooral ergernis. De vragen die Couperus opwerpt met betrekking tot de zin van het bestaan, het (nood)lot en de vrije wil zijn ook voor moderne mensen relevant; door de naturalistische inslag van de roman kunnen die vragen op jonge lezers behoorlijk indringend overkomen. Hoewel de hoofdpersoon een vrouw is, is het geen vrouwenboek; misschien voelen jongens zelfs, net als in het verhaal, meer sympathie voor Eline dan meisjes.
Het verhaal is 'op zich' niet moeilijk en ook heeft de schrijver geen complexe literaire trucs toegepast die grote behendigheid van de lezer vergen. Het is vooral de afstand tussen de beschreven wereld en de onze, in combinatie met de hiervoor genoemde factoren, die vraagt om de nodige volwassenheid van de lezer. Niet elke lezer op N4 zal daarom aan dit boek toe zijn.

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid Eline Vere vraagt wel iets van de lezer: overgave. Hij moet bereid zijn zich te laten meevoeren naar een voorbije wereld, in een taal die wel soepel is, maar niet van deze tijd. De moderne lezer moet geduld kunnen opbrengen: het verhaal heeft soms weinig tempo. 
  Interesses De lezer moet geïnteresseerd zijn in wat er kan omgaan in het hart en de geest van een mens, en wat er tussen mensen zoal speelt én verkeerd loopt. Wie wel eens nadenkt over de grote vragen van het leven, wordt door dit boek daarin verder gestimuleerd.
  Algemene kennis Het leven aan het eind van de 19e eeuw, en dan met name in de Haagse betere kringen, zal veel lezers niet bekend zijn. Dit boek geeft dan een goede introductie. De details - denk aan begrippen die verwijzen naar inmiddels onbekende voorwerpen of gebruiken - zullen velen ontgaan, maar dat hoeft geen probleem te zijn. 
  Specifieke literaire en culturele kennis Er zijn wel wat verwijzingen naar de literatuur en het culturele leven van de 19e eeuw (diverse opera's; Tolstoi), maar die zijn niet onmisbaar voor het begrip van de roman. 

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Couperus' taal is wel soepel, maar stamt uit een heel andere tijd. De lezer stuit met grote regelmaat op woorden die onbekend zijn geworden. Ook woorden en zinnen in het Frans zijn niet ongewoon. De N4-lezer zal hier wel even moeten doorbijten, maar als hij eenmaal gewend is, zal hij er geen problemen mee hebben. De woordkeus heeft zeker betekenis voor de sfeer en de couleur locale. N5- en N6-lezers zullen dat effect wel ervaren. 
  Zinsconstructies De woordvolgorde en de zinsbouw wijken af van wat vandaag gebruikelijk is. Het taalgebruik is bijzonder goed verzorgd. Voor de moderne lezer is het vooral een kwestie van (even) wennen. De N6-lezer zal eerder vertrouwd raken met Couperus' stem dan de N4-lezer, maar ook de laatste zal er na enige tijd door geraakt worden.   
  Stijl Prachtige stijl, zeer verzorgd. De impressionistische stijl kan voor de minst ervaren lezers, vooral in het begin, hinderlijk zijn. Lezers met gevoel voor taal en stijl zullen Couperus juist weten te waarderen. Na gewenning is zijn stijl ook voor (jonge) lezers van nu nog steeds goed te genieten. Met name de dialogen zijn nog erg fris. 

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters De personages zijn helder en overtuigend getekend. 
  Aantal karakters Er zijn tientallen personages, die in verschillende samenstellingen figureren. De belangrijkste personages zijn goed herkenbaar, maar het valt niet altijd mee om het totale overzicht te bewaren. Het maken van aantekeningen tijdens het lezen is daarom voor lezers van alle niveaus aan te raden.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters Bij verschillende verhaalfiguren zien we hoe zij zich ontwikkelen. De lezer krijgt ruim voldoende houvast om hun ontwikkeling te begrijpen. 

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning Er gebeurt, uiterlijk althans, niet veel in dit boek. Veel beschrijvingen, veel gesprekken, veel gedachten. Voor sommigen, vooral op N4, zal het verhaal te traag gaan. Maar als je eenmaal betrokken bent geraakt bij het verhaal, ervaar je zeker spanning. Lezers op N5 en N6 zullen geboeid worden door de psychologische spanning.    
  Chronologie Het grote verhaal wordt chronologisch verteld. De tijdssprongen zijn duidelijk gemarkeerd. 
  Verhaallijn(en) De hoofdlijn rond Eline wordt afgewisseld met diverse nevenintriges. Vanaf hoofdstuk XXVI is Eline in diverse hoofdstukken totaal uit beeld. In de andere verhaallijnen zien we dezelfde thema's terug die ook in de hoofdlijn aan de orde zijn. Daardoor blijft de samenhang gewaarborgd. Ook voor N4-lezers is deze structuur goed te doen, hoewel de wisseling van verhaallijnen ook wel het tempo omlaag haalt, en daar zal deze categorie lezers meer hinder van ondervinden dan N5- en N6-lezers.  
  Perspectief Er is sprake van een alwetende verteller, die de lezer goed informeert maar hem niet voor de voeten loopt.
   Betekenis Hoewel liefde een van de hoofdthema's van deze roman is, zal geen lezer het boek slechts als liefdesgeschiedenis lezen. Couperus voert de lezer expliciet langs de grote vragen van het leven.

Relevante bronnen voor docenten

  H.T.M. van Vliet, 'Louis Couperus', in: Kritisch Literatuur Lexicon