Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 4 | Het bloed in onze aderen

Introductie

Ekkelenkamp is de echte achternaam van de Nederlandse schrijver Miquel Bulnes (geboren in 1976). Als schrijversnaam heeft hij de naam van zijn Spaanse moeder gebruikt. De arts-onderzoeker debuteerde in 2003 als schrijver met Zorg. Ook de volgende twee boeken spelen zich af in ziekenhuizen en laboratoria; het zijn autobiografische romans die als 'ironisch-realistische zedenschetsen' worden getypeerd. Met Het bloed in onze aderen (2011) is Bulnes een heel andere weg ingeslagen; hij behandelt in ruim 620 bladzijden een vrijwel onbekend deel uit de geschiedenis van Spanje en kiest daarvoor een spectaculaire vorm. Voor het schrijven van het boek heeft hij een jaar vrij genomen om in Spanje onderzoek te doen. De roman oogstte veel waardering en werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2012.
Bulnes verwacht dat zijn volgende boek ook een historische roman zal zijn; daarin wil hij het Spanje van rond het jaar 1100 in beeld brengen. (Vooralsnog staat voor 2018 de literaire thriller Openbaringen op de rol.)

Inhoud

Het bloed in onze aderen is een omvangrijke roman in vijf delen, die begint met de strijd tussen opstandige Berbers en het Spaanse leger in Marokko, dat op dat moment (1921) nog een Spaans protectoraat is. De strijd loopt uit op de ramp van Annual: de Spanjaarden moeten deze frontpost opgeven. Hoofdpersoon in het eerste deel is de Spaanse officier Augusto Santamaría, die ook in het vervolg van het verhaal van dichtbij wordt gevolgd. Zijn memoires en brieven zijn door het hele boek heen geweven.
Na een intermezzo over de levenswandel van de republikeinse politicus Ignacio Ubrique, gaat het in deel twee over de nasleep van de moord op een vriend van Ubrique in een Madrileens bordeel. Santamaría, die inmiddels in Madrid bij de politie werkt, moet de zaak onderzoeken. Er blijkt een dagboek met belastende gegevens te zijn, dat in handen is van het hoertje Esperanza en dat het hele boek door een belangrijke rol blijft spelen. Deel drie gaat over chantage, seks, ontvoering van jonge kinderen en zwarte magie. Het is een onvervalst stukje gruwelliteratuur. Pas in de laatste zin van dit deel wordt er een verband met het voorafgaande gelegd.
Het vierde deel is het vervolg op deel twee. Santamaría komt erachter wie de moordenaar is, maar op hetzelfde moment wordt hij gedwarsboomd: hij wordt aangeklaagd vanwege zijn rol in de strijd in Marokko (uit deel 1). Intussen wordt er een staatsgreep voorbereid. In het laatste deel komen alle lijnen samen. Alle draden worden afgehecht, en in de epiloog gebeurt hetzelfde met de laatste losse eindjes. Het afsluitende citaat uit Santamaría's memoires geldt als een soort verantwoording.

Moeilijkheid

Het bloed in onze aderen is een dik boek, maar geen moeilijk boek. Het is over het geheel genomen pakkend geschreven. Het kan even duren voordat de lezer zijn draai heeft gevonden: het eerste deel komt wat traag op gang. Omgekeerd kan het aan het eind juist weer te lang duren voordat het verhaal is afgerond. De N3-lezer zal door de spanning op verhaalniveau gepakt worden; lezers van een hoger niveau zullen zich ook een oordeel vormen over de compositie en de stijl van de roman en de verhouding tussen fictie en feiten.
Het uit elkaar houden van de vele personages, met soms op elkaar lijkende namen als Manolo en Molina, wordt in deel vier en vijf steeds lastiger. Prettig zijn de plattegrondjes aan het begin van deel 1-3. (Het boek bevat helaas behoorlijk wat spel- of zetfouten.) 

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten

Bereidheid

Als de lezer geen moeite heeft met een omvangrijk boek, kan hij aan deze roman veel beleven. Het is een bont boek, met behoorlijk wat spanning. In het begin (en soms ook verderop) komt het wel aan op doorzetten.    
  Interesses Deze roman heeft veel gezichten. Er zit een griezelverhaal in, een detective, een liefdesgeschiedenis. Het heeft een historische en een politieke kant. Het brengt de jaren '20 in Spanje in beeld. Kortom: voor elk wat wils. Liefhebbers van Zafón kunnen ook plezier beleven aan deze 'neef'.
  Algemene kennis Er is geen bepaalde voorkennis vereist. De geschiedenis van Spanje in de eerste decennia van de twintigste eeuw zal de meeste lezers onbekend zijn, maar ook zonder die kennis is het boek goed te lezen; het boek nodigt de lezer eerder uit om na lezing de historische werkelijkheid te achterhalen. 
  Specifieke literaire en culturele kennis Er is geen bepaalde voorkennis vereist.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Hier zijn geen problemen te verwachten.
  Zinsconstructies De zinnen zijn voor lezers van elk niveau goed te doen.
  Stijl Het verhaal is over het geheel genomen met vaart geschreven. Critici noemen de stijl vlak.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters Het karakter van Santamaría wordt het meest uitgewerkt. De lezer zal zich betrokken voelen bij de emotionele momenten die verschillende personages (Albí, Esperanza, Helena) beleven.
  Aantal karakters Het aantal karakters is groot, soms te groot. Zeker aan het eind van het boek, met al die samenzweringen en liquidaties, kan de lezer het overzicht kwijtraken.
  Ontwikkeling van de karakters Bij Santamaría is sprake van karakterontwikkeling, bij anderen niet of nauwelijks.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning Er gebeurt veel in dit boek. De lezer wordt af en toe in verwarring gebracht. Zo is de kans reëel dat hij zich in het eerste deel met het verkeerde personage identificeert. Bij deel 3 tast hij in het duister: wat wordt mij hier eigenlijk voorgezet? De onthulling van de identiteit van de moordenaar wordt zo lang mogelijk uitgesteld; die spanningsboog overvraagt de lezer wellicht enigszins. De lezer moet goed bij de les blijven, maar de spanning is onmiskenbaar.  
  Chronologie Het boek heeft veel onderdelen, die niet chronologisch op elkaar volgen. Er worden veel tijdsbepalingen gegeven bij de verschillende onderdelen, waardoor de puzzel wel goed te leggen is.  
  Verhaallijn(en) Er zijn verschillende lijnen. De lezer zal niet onmiddellijk doorhebben dat hij Santamaría in het hele boek gaat volgen. De betekenis van de onderscheiden lijnen en hun onderlinge samenhang wordt gaandeweg duidelijk. Dit moet voor lezers vanaf N3 te doen zijn.
  Perspectief Het perspectief wisselt veelvuldig. De lezer moet zich steeds opnieuw oriënteren, en dat wordt wel een beetje vermoeiend; een N5-lezer zal het misschien als een trucje ervaren en beoordelen. Maar echt verdwalen zal de lezer niet.
  Betekenis De interpretatie is voor lezers vanaf N3 geen probleem, al zal niet alles door iedereen opgemerkt worden. N3-lezers zullen zich vooral op de lotgevallen van Santamaría concentreren. Lezers vanaf N4 zullen ook tot de historische en politieke laag doordringen en nadenken over vragen m.b.t. macht en machtsverdeling, corruptie en de rol van kerk, justitie en overheden.