Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 1 | De dagen van de bluegrassliefde

Introductie

Edward van de Vendel is bekend als auteur van gedichten, jeugdboeken en boeken voor wat oudere jongeren. Hij is initiatiefnemer van de Slash-reeks van Querido, een serie waargebeurde verhalen die door verschillende auteurs worden opgetekend uit de mond van jongeren die bijzondere, vaak heftige dingen hebben meegemaakt. In 2000 ontving Van de Vendel een Gouden Zoen voor De dagen van de bluegrassliefde.

Inhoud

Tycho Zeling is achttien en heeft net eindexamen gedaan. Nu vertrekt hij naar Knoxville, Tennessee, USA. Daar zal hij mee gaan helpen in een internationaal kinderkamp. Op Schiphol komt hij Oliver Kjelsberg tegen: hij is Noor en voetballer, ook achttien, en op weg naar hetzelfde kamp. De vriendschap die meteen tussen de jongens ontstaat, gaat al snel over in verliefdheid. Tycho en Oliver worden geconfronteerd met de reacties uit hun omgeving, eerst in Amerika en daarna in Noorwegen, waar Tycho Oliver gaat opzoeken. 
Naar: querido.nl 

Moeilijkheid

De dagen van de bluegrassliefde is heel geschikt voor N1-lezers, mits zij geïnteresseerd zijn in, of ervoor openstaan om te lezen over homoseksualiteit. Verteltechnisch zit het verhaal niet ingewikkeld in elkaar: het verhaal wordt chronologisch verteld, er is sprake van een enkelvoudig personaal perspectief en het denken en voelen van de personages kan gemakkelijk worden afgeleid uit de tekst. Een weinig ervaren N1-lezer zou echter wel teleurgesteld kunnen raken door het gebrek aan actie. De ruime aandacht voor de gevoelens van de hoofdpersoon en de ontwikkeling die hij doormaakt, zal de N2-lezer waarschijnlijk zeer aanspreken. De N2-lezer zal ook, meer dan de N1-lezer, waardering hebben voor de beeldende stijl van Edward van de Vendel.

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid De dagen van de bluegrassliefde vraagt geen grote bereidheid van de N1-lezer, behalve dat het onderwerp homoseksualiteit hem/haar misschien niet aanspreekt en er veel vergelijkingen in staan die een N1-lezer niet zullen interesseren. Het is een dun boekje en de opbouw is chronologisch (het verhaal wordt verteld als een voetbalwedstrijd). De hoofdpersoon is achttien jaar, waardoor de N1-lezer zich goed met hem kan identificeren. Een N2-lezer staat misschien meer open voor de thematiek dan een N1-lezer, maar zal het boekje misschien te weinig uitdagend vinden.
  Interesses De dagen van de bluegrassliefde zal vooral lezers aanspreken die graag over een bijzondere liefde lezen. Dit kunnen zowel jongens als meisjes zijn, al is het boek wel iets meer voor jongens geschreven dan voor meisjes.
  Algemene kennis Voor deze tekst speelt algemene kennis vrijwel geen rol. Het is zonder veel kennis gemakkelijk te lezen. Enige kennis over voetbal is een voordeel.
  Specifieke literaire en culturele kennis Voor deze tekst is geen specifieke literaire en culturele kennis vereist.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire Eenvoudig taalgebruik, maar wel is er sprake van veelvuldig gebruik van vergelijkingen, die een N1-lezer niet zal kunnen waarderen. Voor de N2-lezer is de beeldende taal juist een uitdaging. Deze zinnen zullen echter ook geen probleem opleveren voor de N1-lezer, omdat het verhaal gemakkelijk te volgen is.
  Zinsconstructies De zinsbouw is eenvoudig. Er komen heel veel enkelvoudige zinnen in voor. Langere, samengestelde zinnen komen wel voor, maar zijn niet complex. Geen probleem voor de N1-lezer.
  Stijl Over het algemeen beeldend, door de vele vergelijkingen. Soepele afwisseling van beschrijving en dialoog. De N2-lezer zal de beeldende taal waarderen.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters De personages zijn allemaal eendimensionaal. De N1-lezer kan gedachten, gevoelens en handelingen gemakkelijk afleiden uit de tekst.
  Aantal karakters Er komen naast de hoofdpersonen Tycho en Oliver niet veel personages voor in De dagen van de bluegrassliefde. Het gaat dan vooral om heel herkenbare types: de joviale maar toch conservatieve campdirector John, het moedertype Carol, de alles begrijpende Donna en de jaloerse Sherylen. Voor een N1-lezer gemakkelijk te herkennen.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters Tycho maakt een behoorlijk grote ontwikkeling door: hij ontdekt dat hij verliefd is op een jongen. Tot dan toe lijkt hij zich hier helemaal niet mee bezig gehouden te hebben en hij is ook nog nooit eerder verliefd geweest. Ook zijn ouders weten van niets, maar Tycho weet dat zij hem zullen accepteren zoals hij is. Hij klampt zich zo vast aan Oliver, dat dit verstikkend lijkt te werken.

Vertrouwdheid met literaire
procédés

Spanning Er is weinig actie in het boek. Er wordt uitvoerig bij alles stilgestaan en er is dus vooral sprake van psychologische spanning.
  Chronologie De handeling wordt niet onderbroken, het verhaal is chronologisch opgebouwd en wordt verteld als een voetbalwedstrijd (Eerste helft, Rust, Tweede helft). Voor de N2-lezer is dit een spannende opbouw, maar ook voor de N1-lezer blijft het verhaal heel goed leesbaar, vanwege de chronologische opbouw.
  Verhaallijn(en) Er is één verhaallijn (Tycho Zeling), je leest het hele verhaal vanuit deze hoofdpersoon. Voor een N1-lezer zal het boek daarom gemakkelijk te volgen zijn.
  Perspectief Er is sprake van een personaal perspectief. Je leest alle gedachten en gevoelens van Tycho, waardoor de N1-lezer de worsteling van de hoofdpersoon en diens keuzes goed kan begrijpen.
  Betekenis Omdat er geen sprake is van een diepere, thematische laag, zal de N1-lezer weinig moeite hoeven doen om betekenis toe te kennen aan het verhaal als zodanig. Hij zal begrijpen dat de hoofdpersoon graag acceptatie wil van homoseksualiteit, dat dit ook op een voetbalclub niet ontkend hoeft te worden. Ook zullen de gevoelens van altijd bij elkaar willen zijn, de twijfels die bij elke verliefdheid horen, bekend zijn bij de N1-lezer of althans gemakkelijk te begrijpen zijn. Ook voor de N2-lezer is het een zeer herkenbaar thema.

Relevante bronnen voor docenten