Subsidieregeling de Bibliotheek op school

Gepost op maandag 27 november 2017 door: Bea Ros

De Bibliotheek op school is een aanpak voor leesbevordering en literaire ontwikkeling. Deze was vooralsnog vooral gericht op het primair onderwijs en het vmbo, maar sinds schooljaar 2017/18 kunnen ook havo/vwo-scholen meedoen.

Kunst van Lezen heeft een regeling voor tien pilots Lezen voor de lijst op havo/vwo-scholen. De pilots zijn bedoeld om te experimenteren met verschillende vormen van samenwerking tussen bibliotheek en school rond Lezen voor de lijst, zoals het leveren van een boekencollectie in de school, lidmaatschap van de bibliotheek, het e-bookplatform en de LuisterBieb. Andere mogelijkheden zijn de inzet van een leesconsulent en adviseur educatie van de bibliotheek op school, samenwerking met de mediathecaris en een workshop voor leerlingen. De pilots zijn in alle leerjaren uit te voeren.

De eerste drie pilots zijn al gestart, maar er is een tweede ronde op komst. Bibliotheken en havo/vwo-scholen die al samenwerken of dat van plan zijn te gaan doen, kunnen zich aanmelden voor deze regeling via hun Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). ). Ook de mediatheek die samenwerkt met bibliotheek, kunnen deelnemen.
Aanmelden via de POI kan tot 1 januari 2018. De deadline voor het aanleveren van een pilotbeschrijving (op te vragen via de POI), een begroting en een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen bibliotheek en school is 11 februari 2018.

Lees de factsheet voor meer informatie over de achtergrond, de inhoud van deze regeling en de procedure van aanmelding of informeer bij uw lokale bibliotheek.blog reacties powered by Disqus

Meer publicaties van deze auteur